Jak se dotýká tisíciletí církevní falše vašeho každodenního života? 11

Dneškem ukončíme přípravnou část k tomu, abychom se mohli zabývat přímo „božským manuálem“, jak jsem vám dříve slíbil. A ukončíme ji stylově: Navážeme na všechny předchozí statě a já se vám pokusím vysvětlit proč a jak se dva tisíce let, dříve zjevného, dnes již skrytého teroru /nejen římsko-katolické/ církve dotýká každodenního života vás všech. A to ať jste věřícími nebo zapřisáhlými ateisty.

Po tisíce let hledají tzv. praví lidé tohoto světa, ve vzájemném propojení ducha a ega ve společné duši, cestu ven ze zraňujících podmínek života v rámci „zvířecí“ říše této Země. Po tisíce let totéž lidstvo hledá cestu k lepšímu životu a touží po prožívání míru, štěstí, lásky a spokojenosti, tedy touží po atributech programu ducha „láska a sjednocení“.

S humorem pohlédněte na spory zastánců Darwinovy teorie s těmi, kteří prosazují teorii stvoření člověka Bohem. Obojí jsou slepí jak čerstvě narozená koťata a klidně budou ve svém sporu pokračovat do nekonečna. Samozřejmě jedni za peníze z vašich daní, druzí opět za peníze z vašich desátků. Oba týmy se navzájem potřebují a oba úmyslně mlží.

Celý příspěvek

Reklamy

Chcete vzít svůj život tady a teď do rukou sami a udělat s ním něco podle vlastních představ? 10

Pokračujme ještě chvíli ve studiu gnostického Tomášova evangelia a zasazení mnou prezentované rekonstrukce lidské psychiky do jeho rámce. Porovnejme si Tomáše v protikladu ke kanonickým biblickým evangeliím prezentovaným mnohými církvemi tohoto světa…

Toto jsou skrytá slova, která řekl živý Ježíš...

Toto jsou skrytá slova, která řekl živý Ježíš…

Celý příspěvek

Jakým způsobem a proč z nás po tisíciletí církev dělá idioty 9

Vydrželi jste číst a dokázali jste dostatečně rozostřit svůj duchovní zrak? Možná jste došli po více pokračováních k názoru, že buď si to pravé Já Pavla Karpety za /a/ dělá si legraci z něj, za /b/ dělá si legraci z vás všech a za /c/ je to jinak.

Poznamenejte si prosím, že správná odpověď je /c/. Dovolím si vám předložit řadu nezpochybnitelných důkazů, které /vedle zkušeností celé řady lidí již žijících totální změnu svých životů k lepšímu/ svědčí o tom, že mé osobní zkušenosti mají oporu i v historických pramenech mnohem starších a obecně platných.

Celý příspěvek

Lehce nevážně o vážném konfliktu mezi živým gnostickým poznáním a smrtícími dogmaty víry 8

Chceme-li pochopit, s čím se jako občané této Země a příslušníci západní civilizace počátkem 21. století potýkáme, je nutné si přiblížit neslavnou historii křesťanství. I tato a následující pokračování jsou stále přípravou na část, v níž vás budu seznamovat se slíbeným manuálem, jak se vymanit z objetí negativity této Země.

Po tisíciletích totální stagnace teprve v posledních letech biblistická věda pod tíhou nových faktů připouští, že jisté staré texty nepublikované v bibli /tzv. nekanonizované/ odpovídají žánru apoštolské literatury mnohem spíš než ty tzv. kanonické.

A začínají, páni vědci, přiznávat na základě konkrétních výzkumů řady historiků, že tradice představovaná gnostickými spisy rozhodně není dána dodatečnou úpravou spisů biblických a zatím jen lehce připouštějí, že tato tradice může být původní, to znamená starší než ta, která je zachycena v bibli.

Celý příspěvek

Pravidla soužití dvou vnitřních bytostí ve vás v přechodovém pásmu Stromu života 7

V pokračování seriálu „Dualita lidského bytí“ se spolu podíváme do praxe soužití obou bytostí ve vás, které se vypracovaly až k pokusu o návrat do Jednoty sebe sama a překonávají /tu úspěšněji, tu méně úspěšně/ onu přechodovou část Stromu života spojeny spolu v jediné duši a jediné multidimenzionální auře člověka této Země.

BŮH S BOHYNÍ VE VÁS
SI MOC NEROZUMÍ

Je tu žena /ženské energie/, která šplhá po Stromě života z temné /nízkovibrační, hmotné/ strany směrem vzhůru a je tu muž /mužské energie/, které jdou shora naproti ku pomoci hozenými světelnými lany.

A je tu duše, tedy vy sami se svým denním vědomím tak, jak sami sebe na tomto světě vnímáte. Duše ty dva spojuje do jediné bytosti tak, jak se člověk sám sobě jeví. Ale to už je předmětem první, nejzákladnější lidské iluze.
Iluze o sobě samém.

Celý příspěvek

Jak člověk vypadl z Jednoty a jedna jeho část přistála tvrdě ve hmotě 6

Již několikráte jsem to v minulých vstupech naznačil a je na čase to říci naplno. Odpovězme si dnes ještě na jednu velmi důležitou otázku z těch, kterými se v průběhu svého života velmi pravděpodobně nezabýváte. Otázku, která se v souvislosti s dříve uvedeným /v minulých dílech/ nutně nabízí:

Kým že vlastně ve skutečnosti jako člověk jste? Kdo z těch dvou ve vás je tam doma a kdo je cizí? Máte se vnímat jako ta bytost zdola nebo jste tou bytostí shora? A jste-li tou bytostí třetí, duší, jak poznat, kdo právě teď ve vás rozhoduje a určuje vaše chování a jednání? A má vůbec cenu se tím zabývat? Není lépe nevědět?

Celý příspěvek

Jak se Bůh a Satan stali pedagogy ve velké škole života aneb skutečný význam příběhu Adama a Evy z Genesis 5

Než se vydáme do hlubin lidské duše a tedy do hlubin sebe sama, pozvedneme spolu zrak ve vibracích tak trochu výše nahoru a tak trochu více do minulosti. Pokusím se vám tam ukázat, co předchází našemu zrozování do této reality a ujasníme si, kým jsme, čím jsou tato lidská těla a co je vlastně smyslem našeho pobytu zde.

Ujasníme si také fakt, že dění kolem nás, zdánlivě chaotické a ničím neřízené, má svá jednoduchá a přesná pravidla /manuál/ a že pokud se s nimi jako lidé seznámíme, může se již náš život vezdejší stát tak trochu procházkou růžovým sadem. Nemluvě o „investici“ do budoucnosti po odchodu z této reality.

Zjistíte také, že tato pravidla fungovala před dvěma tisíci lety stejně jako fungují dnes a přesvědčíte se, že dnešní člověk jim díky určitým aspektům organizace vlastní společnosti rozumí ještě méně než před oněmi dvěma tisíci lety. A ukážeme si také, kde je příčina tohoto stavu a jak dosáhnout nápravy, budete-li chtít.

Celý příspěvek

Zpráva o vyspělosti lidské duše, fatálním stavu lidské psychiky a o tom, co s tím 4

Jsem i člověk a mohu se samozřejmě v mnohém mýlit. Ale věnoval jsem poznání a kompletaci tohoto manuálu více než dvacet let pobytu v tomto těle, abych překonal odpor svého ega a dostal ho ke spolupráci, nejen na tomto projektu. A nyní oba doufáme, že vám to aspoň někomu k něčemu bude.

POJĎTE ŽÍT ZMĚNU!

Pokud se rozhodnete aplikovat tento manuál na svůj život, výsledkem bude odstranění závoje iluzí strachu, žalu, depresí a úzkostí, kterými vás tato společnost pod pečlivým dozorem církví vybavila a které pravidelně doplňuje.

Pokud se rozhodnete jej aplikovat, poznáte vnitřní rozměr pravdy o tom, kým jste, kým jste také ještě a co z toho pro vás plyne.

A konečně začnete osobně žít onu „lásku k sobě“ a ono „přijetí sebe sama“, tedy fenomény, o kterých vám už určitě vyprávěla Luisa Hall i řada zahraničních i našich guru, aniž by vám sdělili funkční návod k realizaci.

A budete mít skutečnou příležitost začít si řídit svůj život sami.

Celý příspěvek

Skutečný zasvěcenec Kristus, jeho falešný církevní obraz a manuál k pravé cestě osobní transformace 3

Řekněme si úvodem pár upřímných slov. Nemálo z vás si při čtení mých řádek povzdechne: Chlapče, co tady zase na nás vytahuješ Krista a ty dva tisíce let staré bláboly o něm a o tom, co řekl či neřekl! A stejně nemálo z vás mne již odsoudilo za to, že v souvislosti s Kristem formuluji závěry, které prostě nemohou být pravdivé, protože jejich „tradiční“ podání požehnané samotnými papeži bylo již jednou provždy určeno.

Když k tomu připočtu ty z lidí, kteří podobné věci zásadně nepřijímají, je vůbec s podivem, že mé řádky někdo čte. A právě pro vás několik zbylých, jsem vybral pro tuto chvíli z utajeného Tomášova evangelia dva výroky, které dokonale dokumentují to, co byste měli v této chvíli přijmout /pokud se už tak nestalo/.

Celý příspěvek

Cestou k dosažení opětovné Jednoty je harmonizace sebe sama se sebou samým 2

Když jste lety mladší, prostě jste tu, přijímáte život plnými doušky a nic vám nevadí, že pořádně ani netušíte, kdo vlastně jste, kdo jste také a kdo je kdo ve vás. Není to pro vás podstatné, prostě žijete. Později pak se učíte přežít a přežívat v drobných i větších životních krizích a stále vás ani nenapadne, že vlastně nemáte ani ponětí o tom, kdo jste, proč tu jste a co se od vás očekává.

Pak stárnete a začínáte se o tyhle věci zajímat více než dříve. A narážíte na zcela protichůdné názory zastánců Darwinovy teorie o vývoji člověka přírodním výběrem na jedné straně, na opačné pak na názory kreacionistů o stvoření člověka Bohem. Snažíte se v tom chaosu najít pevný bod, pomocí kterého chcete najít sami sebe.

Marně. Vše je tak dokonale zastřeno závoji iluzí, že nikdo už nic jistě neví. Vaše vlastní společnost a síly skryté za ní vás uchopily už jako mimina do svých tenat a dělají si s vámi, co se jím zachce. Pak umíráte a máte jedinou jistotu. Že za pár pozemských let si tohle všechno znovu zopakujete v tomto slzavém údolí od samotného počátku.

Celý příspěvek

Stvořitel, Satan a studijní program lidské duše v hmotných světech 1

Jsme všichni cestujícími na palubě planety Země, největší terestrické planety ve sluneční soustavě a jediném planetárním tělese, na němž je podle současných „vědeckých“ poznatků potvrzen život. Obvod oběžné dráhy 6,283 AU, perihel 0983 AU, afel 1,016 AU, výstřednost 0,0167, oběžná doba 365,25 dne, počet přirozených satelitů jeden.

Letíme spolu se Zemí průměrnou orbitální rychlostí 29,783 km ve více vibračních vrstvách Univerza a planeta slouží momentálně jako skautský tábor s obrovskou kapacitou pro výcvik cca sedmi miliard duší pomocí principu duality dobra a zla.

Tento skautský tábor, podobně jako každý organizovaný systém, má nutně určitý provozní řád /manuál/, kterým se řídí. Provozní řád obecně stanoví pravidla a povinnosti provozovatele i těch, kteří služeb onoho organizovaného útvaru využívají. Pokud obě strany onen řád respektují, vše obvykle běží jak po másle, aby byl zajištěn požadovaný výstupní produkt.

V našem případě je provozovatelem skautského tábora konsorcium Stvořitel-Satan ve spolupráci se svými spolupracovníky světlé a tmavé barvy a uživatelem jsou duše /původní duály/ lidských bytostí hledající cestu zpět k ideálu dávné Jednoty na světelné straně Stromu života. Žádoucím produktem tohoto organizovaného systému je recyklace nevyvážené /z původní rovnováhy v Jednotě vypadlé/ podstaty lidské duše. To se děje v řadě opakovaných inkarnací do konečného stavu, kdy obě části duše najdou nově rovnováhu v hladině vibrací nejnižšího duchovna /tzv. znovuzrození v duchu/.

Celý příspěvek