Skutečný zasvěcenec Kristus, jeho falešný církevní obraz a manuál k pravé cestě osobní transformace 3

Řekněme si úvodem pár upřímných slov. Nemálo z vás si při čtení mých řádek povzdechne: Chlapče, co tady zase na nás vytahuješ Krista a ty dva tisíce let staré bláboly o něm a o tom, co řekl či neřekl! A stejně nemálo z vás mne již odsoudilo za to, že v souvislosti s Kristem formuluji závěry, které prostě nemohou být pravdivé, protože jejich „tradiční“ podání požehnané samotnými papeži bylo již jednou provždy určeno.

Když k tomu připočtu ty z lidí, kteří podobné věci zásadně nepřijímají, je vůbec s podivem, že mé řádky někdo čte. A právě pro vás několik zbylých, jsem vybral pro tuto chvíli z utajeného Tomášova evangelia dva výroky, které dokonale dokumentují to, co byste měli v této chvíli přijmout /pokud se už tak nestalo/.

Celý příspěvek

Reklamy

Vznik Nového Zákona: Kým byl pisatel Tomášova evangelia? Můžeme mu věřit?

Tento text vznikl jako výsledek pátrání autora, který chce vědět jak to bylo s Ježíšem doopravdy a jaké bylo originální Kristovské poselství. Církve nám tvrdí že mají „pravdu“… dokonce kvůli tomu samy sebe prohlašují za neomylnéale právě tohle je soudnému člověku podezřelé! Tak došlo k rozhodnutí ověřit si věci sám.

Pokračujeme v našem detektivním pátrání po stopách Nového Zákona a Kristova poselství. Minulé díly najdete pohromadě v rubrice Tajnosti církve římské »

Předvedl jsem vám vážení čtenáři v minulých dílech našeho pátrání po stopách Nového zákona Tomášovo evangelium — včetně vědeckých a archeologických důkazů pro tvrzení, že ono je tím informačním zdrojem Kristu nejbližším. Důkazy jsou nad Slunce jasné. Zbývajícím matoucím elementem je postava vypravěče, zapisovatele — Judy Tomáše.

Připravujeme pro vás rozsáhlý materiál, který se podívá na historii křesťanství bez cenzury. Dnes si dáme jen kratičký, lehký předkrm a podíváme se, kdo je to vlastně ten Tomáš. Zdánlivě banální a nedůležitá otázka. Mohu vás ovšem ubezpečit, že jsem málem dostal infarkt, když se mi v hlavě spojily všechny souvislosti — předem prozradím, že jde o další důkaz pro to, abychom mohli tvrdit, že Tomášovo evangelium je maximálně autentické a nejblíže originální Kristově nauce ze všech dokumentů co máme, jako lidstvo, k dispozici!

Celý příspěvek

Vznik křesťanství, skutečný Ježíš a víra aneb Bůh neporušuje své přírodní zákony

Tento text vznikl jako výsledek pátrání autora, který chce vědět jak to bylo s Ježíšem doopravdy a jaké bylo originální Kristovské poselství. Církve nám tvrdí že mají „pravdu“… dokonce kvůli tomu samy sebe prohlašují za neomylné… ale právě tohle je soudnému člověku podezřelé! Tak došlo k rozhodnutí ověřit si věci sám.

Pokračujeme v našem detektivním pátrání po stopách Nového Zákona a Kristova poselství. Minulé díly najdete pohromadě v rubrice Tajnosti církve římské »

Existoval skutečný historický Ježíš? Ano či ne? Je pravda co nám předkládají církve k věření? Pro mne samotného bylo naprosto neuvěřitelné, když jsem zjistil, že jisté ztracené zlomky informací o Ježíšově době se dostaly nedávno na světlo světa a jejich poskládáním v kombinaci s klasickými historickými zdroji lze získat znatelně podrobnější obraz reálné osoby Ježíše a jeho rodiny — o dost podrobnější a o dost reálnější než ten který nás naučili. V to jsem na začátku svého pátrání vůbec nedoufal.

Celý příspěvek

Vznik Nového Zákona, Tomášovo evangelium z Nag Hammadi v Egyptě — nejblíže k Ježíši

Tento text vznikl jako výsledek pátrání autora, který chce vědět jak to bylo s Ježíšem doopravdy a jaké bylo originální Kristovské poselství. Církve nám tvrdí že mají „pravdu“… dokonce kvůli tomu samy sebe prohlašují za neomylné… ale právě tohle je soudnému člověku podezřelé! Tak došlo k rozhodnutí ověřit si věci sám.

Pokračujeme v našem detektivním pátrání po stopách Nového Zákona a Kristova poselství. Minulé díly najdete pohromadě v rubrice Tajnosti církve římské »

Odkrývání skutečné podoby Kristovy nauky je fascinující a současně extrémně důležité pro všechny, kdo chtějí získat ono základní poznání o tom pro člověka nejdůležitějším… V tomto pokračování si povíme podrobněji o úžasném objevu starověkých textů v Nag Hammádí.

Celý příspěvek

Vznik Nového Zákona, křesťanský klášter v Chénoboskiu a jeho gnostické křesťanské spisy z Nag Hammádí

Tento text vznikl jako výsledek pátrání autora, který chce vědět jak to bylo s Ježíšem doopravdy a jaké bylo originální Kristovské poselství. Církve nám tvrdí že mají „pravdu“… dokonce kvůli tomu samy sebe prohlašují za neomylné… ale právě tohle je soudnému člověku podezřelé! Tak došlo k rozhodnutí ověřit si věci sám.

Pokračujeme v našem detektivním pátrání po stopách Nového Zákona a Kristova poselství. Minulé díly najdete pohromadě v rubrice Tajnosti církve římské »

Je na čase podívat se na další převratný archeologický nález 20. století, který vynesl na světlo to, co bylo utajováno a potlačováno minimálně od dob 1. Nikajského koncilu.

Celý příspěvek

Pravda vás vysvobodí — říká Ježíš. Dogma o papežské neomylnosti, tedy papež sám, říká — já mám pravdu. Pravda nebo lež?

Dnes si, v rámci rehabilitace Krista, připomeneme jeho úžasný výrok o pravdě. Je to silný citát a každý si jej proto rád přivlastňuje, kdejaký falešný prorok, kdejaká sekta.

Jak už jsme mnohokráte prohlásili, my si Ježíše nehodláme přivlastňovat, my především chceme uvést na pravou míru lži, které se o něm tradují. Tak se podívejme co se píše v církevních zápisech:

Pravda vás vysvobodí

31 Židům, kteří mu uvěřili, Ježíš řekl: „Když zůstanete v mém slově, budete opravdu mými učedníky. 32 Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.“ (Jan 8:31-32)

https://www.bible.com/en-GB/bible/15/jhn.8.31-32.b21

Vycházejme při dekódování písma z toho, že Bible mluví symbolicky. Je třeba pochopit symboliku slova pravda. Pravda je bohužel silně zneužívané slovo, každý tvrdí že má svou pravdu, je to tvrzení proti tvrzení…

Celý příspěvek

Zákon karmy. Co je to vlastně? Odkud se vzal? V křesťanství nic takového není. Nebo ano?

Nedávno jsem zaslechl v jakési diskusi vášnivý spor o fungování karmy. S katolíkem na jedné straně a znalci východních filozofií na druhé straně. Musím říci že to byla tragikomedie — nevěděl jsem, zda se mám smát nebo brečet. Na katolické straně, bohužel, nese zlé plody 2000 let vymývání mozku, které se do duší viditelně zapsalo velmi hluboce. Obě strany toto téma ovšem dokáží pěkně zamotat. On k tomu ale vůbec není důvod.

Obzvlášť komickým se jeví jeden důsledek vymývání mozků — totiž, když nějaký křesťan počne mluvit o »víře v karmu«. To je ale absolutní a fatální nepochopení. A já se musím ptát: Jak můžeme nazývat základní zákon universa »vírou«? Také nazýváte vírou zákony elektromagnetismu nebo gravitace?

Buďme jako děti a pokusme se to vyjádřit stručně a jasně bez jakýchkoli myšlenkových kliček. Je to velmi prosté.

Celý příspěvek

Cestou k dosažení opětovné Jednoty je harmonizace sebe sama se sebou samým 2

Když jste lety mladší, prostě jste tu, přijímáte život plnými doušky a nic vám nevadí, že pořádně ani netušíte, kdo vlastně jste, kdo jste také a kdo je kdo ve vás. Není to pro vás podstatné, prostě žijete. Později pak se učíte přežít a přežívat v drobných i větších životních krizích a stále vás ani nenapadne, že vlastně nemáte ani ponětí o tom, kdo jste, proč tu jste a co se od vás očekává.

Pak stárnete a začínáte se o tyhle věci zajímat více než dříve. A narážíte na zcela protichůdné názory zastánců Darwinovy teorie o vývoji člověka přírodním výběrem na jedné straně, na opačné pak na názory kreacionistů o stvoření člověka Bohem. Snažíte se v tom chaosu najít pevný bod, pomocí kterého chcete najít sami sebe.

Marně. Vše je tak dokonale zastřeno závoji iluzí, že nikdo už nic jistě neví. Vaše vlastní společnost a síly skryté za ní vás uchopily už jako mimina do svých tenat a dělají si s vámi, co se jím zachce. Pak umíráte a máte jedinou jistotu. Že za pár pozemských let si tohle všechno znovu zopakujete v tomto slzavém údolí od samotného počátku.

Celý příspěvek

Stvořitel, Satan a studijní program lidské duše v hmotných světech 1

Jsme všichni cestujícími na palubě planety Země, největší terestrické planety ve sluneční soustavě a jediném planetárním tělese, na němž je podle současných „vědeckých“ poznatků potvrzen život. Obvod oběžné dráhy 6,283 AU, perihel 0983 AU, afel 1,016 AU, výstřednost 0,0167, oběžná doba 365,25 dne, počet přirozených satelitů jeden.

Letíme spolu se Zemí průměrnou orbitální rychlostí 29,783 km ve více vibračních vrstvách Univerza a planeta slouží momentálně jako skautský tábor s obrovskou kapacitou pro výcvik cca sedmi miliard duší pomocí principu duality dobra a zla.

Tento skautský tábor, podobně jako každý organizovaný systém, má nutně určitý provozní řád /manuál/, kterým se řídí. Provozní řád obecně stanoví pravidla a povinnosti provozovatele i těch, kteří služeb onoho organizovaného útvaru využívají. Pokud obě strany onen řád respektují, vše obvykle běží jak po másle, aby byl zajištěn požadovaný výstupní produkt.

V našem případě je provozovatelem skautského tábora konsorcium Stvořitel-Satan ve spolupráci se svými spolupracovníky světlé a tmavé barvy a uživatelem jsou duše /původní duály/ lidských bytostí hledající cestu zpět k ideálu dávné Jednoty na světelné straně Stromu života. Žádoucím produktem tohoto organizovaného systému je recyklace nevyvážené /z původní rovnováhy v Jednotě vypadlé/ podstaty lidské duše. To se děje v řadě opakovaných inkarnací do konečného stavu, kdy obě části duše najdou nově rovnováhu v hladině vibrací nejnižšího duchovna /tzv. znovuzrození v duchu/.

Celý příspěvek