Poznej, co máš před svou tváří, a co je ti skryto, se ti odhalí.

Bylo kdysi řečeno: „Když zůstanete v mém slově… Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.“ Je to silný výrok, který si každý rád přivlastňuje. Hlavně tedy tu pravdu.

Vlk objevil, že šaty pastýře fungují lépe než beránčí kůže...

Vlk objevil, že šaty pastýře fungují lépe než beránčí kůže…

Už jsme si zde rozebrali, že původní autor ovšem neříká, že on má pravdu — on říká: Když se budete řídit mými slovy, poznáte pravdu. Říká jinými slovy: Dávám vám návod na poznání skutečnosti…

Na tomto místě máte nyní možnost nalézt návod k onomu poznání. K poznání toho kým je bytost zvaná člověk. K poznání toho proč tu na Zemi jsme.

Lidská duše vypadla z Jednoty a pro člověka existují dvě cesty: Cesta falešná, klamná, směrem ven ze sebe a cesta pravá do svého nitra…

To, co máte v sobě, vás zachrání, když to vytvoříte sami ze sebe. Jestliže to v sobě nemáte, pak vás to, co v sobě nemáte, zahubí.

Poznej, co máš před svou tváří, a co je ti skryto, se ti odhalí.

Čtěte prosím srdcem a přivolejte svou intuici — neboť to je hlas duše! Nový seriál je k dispozici: Dualita lidského bytí »

Reklamy